WIRTUALNE WDROŻENIA


Dzięki wirtualnym wdrożeniom możliwe jest otrzymanie dokładnych wyników pracy po modernizacjach, które klient chciałby wprowadzić na terenie zakładu bez zmian w świecie rzeczywistym.

Przeprowadzamy symulacje procesów logistycznych i produkcyjnych w specjalnie utworzonych wirtualnych środowiskach zakładowych.

Używając narzędzi FlexSim oraz V-Rep tworzymy symulacje, które dostarczają wiedzy w zakresie zadań logistycznych na terenie zakładu. Na podstawie wirtualnych wdrożeń klient otrzymuje informacje o:
– czasach i miejscach dostaw,
– możliwych zatłoczeniach,
– punktach krytycznych („wąskie gardła”),
– optymalnej trasie,
– parametrach jednostek maszynowych i robotów czyli siły, momenty, prędkości, czasy i drogi hamowania itp.

Przeprowadzone wirtualne wdrożenia i symulacje:

Symulacja systemu automatycznych dostaw przy użyciu pojazdów AGV typ IS-E2 na linię montażową nr 6 w zakładzie XYZ.

Symulacja systemu automatycznej dystrybucji przy użyciu pojazdów AGV typ IS-L1 w wydziale pakowania XYZ.