RAPID PROTOTYPING


Druk 3D.
Własne rozwiązania sensoryczne.
Najnowsze technologie.
Moduły sterowników i platform sterujących.