ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU


Realizujemy projekty związane z automatyzacją i robotyzacją hal produkcyjnych. Posiadamy kompetencje w zakresie:

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Projektowanie i programowanie systemów sterowania w środowiskach wirtualnych i rzeczywistych. Symulacje dynamiczne linii produkcyjnych oraz maszyn i pojazdów. Opracowywanie algorytmów sterowania.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN


Projektowanie, wykonywanie, montaż maszyn i urządzeń na liniach produkcyjnych oraz budowa robotów stacjonarnych i mobilnych – kołowych i gąsienicowych. Wspomaganie procesów projektowania CAD, CAE, 3D printing.

MECHATRONIKA


Projektowanie oraz wdrożenia systemów sterowanych komputerowo. Budowa prototypowych pojazdów autonomicznych z implementacją systemów nawigacji oraz bezpieczeństwa i komunikacji. Opracowywanie i wykonywanie własnych układów elektronicznych, programowanie mikrokontrolerów/plc/raspberry do symulacji i virtualnego testowania rozwiązań oraz algorytmów sterowania

Kompetencje w zakresie programowania sterowników PLC, środowisk symulacyjnych V-REP, środowisk Rapid Prototyping CAD/CAM, druk 3D, platform Arduino i Raspberry PI oraz AVR.