APLIKACJE I OPROGRAMOWANIE


 
 
Oferowane systemy i urządzenia zaopatrywane są w odpowiednie oprogramowanie i aplikacje do wygodnej obsługi zgodnie z wymaganiami klientów.

Zapewniamy aplikacje:
– sterujące jednostkami robotycznymi,
– wspomagające pracę operatorów i magazynierów,
– prezentujące mapy i zadania na tablicach synoptycznych,
– prezentujące parametry i stany odpowiednich jednostek.