AKTUALNE PRACE


Obecnie trwają prace modernizacyjne i usprawniające hale produkcyjne grupy ETISOFT Sp. z o.o. Na potrzeby rozwoju projektujemy i wykonujemy urządzenia:
– wspomagające proces produkcyjny (pozycjonery rolek do nawijarek, obrotniki i obrotnice rolek i szpuli, podnośniki rolek)
– transportu wewnętrznego (system autonomicznych platform AGV do transportu surowców i produktów)
– automatycznego pakowania produktów (manipulatory i urządzenia pakujące)
– linie produkcyjne do wykonywania specjalistycznych wyrobów